Polityka prywatności
Polityka prywatności

1. Informacje dotyczące zbierania danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje dotyczące zbierania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, takie jak imię, adres, adresy e-mail i zachowanie użytkownika.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub użyjesz naszego formularza kontaktowego, zapiszemy wprowadzone przez Ciebie dane (Twój adres e-mail, Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane, które nam podasz, zostaną usunięte natychmiast po rozwiązaniu Twojego problemu lub po upływie określonego terminu przechowywania danych, jeśli jest to przewidziane przepisami prawa.

2. Twoje prawa

Masz następujące prawa dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do poprawiania lub usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do przenoszenia danych

3. Jakie dane osobowe są zbierane podczas odwiedzania strony internetowej

Jeśli przeglądasz naszą stronę wyłącznie w celu uzyskania informacji, bez podawania nam dodatkowych informacji w jakikolwiek inny sposób, zbieramy tylko dane osobowe, które Twój przeglądarki przekazuje na nasz serwer. W tym przypadku dane są niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej i są technicznie niezbędne do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa:

 • Adres IP
 • Data i czas zapytania
 • Różnica stref czasowych względem czasu Greenwich (GMT)
 • Zawartość zapytania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod stanu HTTP
 • Ilość przesłanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i interfejs internetowy
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Dane te są przechowywane przez tydzień i automatycznie usuwane, z wyjątkiem adresu IP, który jest przechowywany przez miesiąc w celu retrospektywnego śledzenia w przypadkach cyberataków na nasz system.

Dodatkowo, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu będą przechowywane tzw. pliki cookies, jeśli wyrazisz na to zgodę. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w określonym folderze w Twojej przeglądarce na Twoim urządzeniu, w których przechowywane są określone informacje. Cookies nie pozwalają na uruchomienie programu ani instalację wirusów na Twoim urządzeniu. Służą one do uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną i efektywną dla użytkownika.

Nasza strona internetowa używa następujących typów plików cookies, których cel i funkcje zostaną opisane poniżej:

 • Tymczasowe pliki cookies (zob. a)
 • Stałe pliki cookies (zob. b)

a) Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. W szczególności obejmują one pliki cookies sesji. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, który pozwala na rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas jednej sesji. Pliki cookies sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

b) Stałe pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie, który jest ustalany indywidualnie dla każdego pliku cookie. Możesz ręcznie usunąć pliki cookies w dowolnym momencie, korzystając z opcji konfiguracji bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę według własnego uznania i np. odmówić przyjęcia plików cookies określonych producentów lub odmówić przyjęcia wszystkich plików cookies. Pamiętaj, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Pliki Flash cookies są przechowywane nie przez Twoją przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Używamy także obiektów przechowywania HTML5, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Te obiekty przechowują dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty wygaśnięcia. Jeśli nie chcesz używać plików Flash cookies na swoim urządzeniu, musisz zainstalować odpowiednie oprogramowanie dodatkowe, takie jak “Cookiebro” dla Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/cookiebro/) lub “Adobe Flash Cookie Killer” dla Google Chrome. Możesz zapobiec używaniu obiektów przechowywania HTML5, otwierając naszą stronę w oknie prywatnym swojej przeglądarki. Zalecamy okresowe usuwanie plików cookies i historii przeglądarki.

4. Dodatkowe funkcje i możliwości naszej strony

Oprócz korzystania z naszej strony internetowej do celów informacyjnych, oferujemy różne usługi, które możesz wykorzystać według własnego uznania. Zazwyczaj musisz podać dodatkowe dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia odpowiedniej usługi i dla których obowiązują wspomniane powyżej zasady ochrony danych.